YASHODEEP KNOWLEDGE HUB, CHH. SAMBHAJI NAGAR


DTE Code: 2567      MSBTE Code: 1807

Webmail LoginExpert Faculty


John

Dr. Rahul Kshirsagar

Principal

M. Pharm PhD

Pharmacology

10 yrs of ExperienceJohn

Mr.Dipak V.Zalte

Vice Principal

M. Pharm

Pharmaceutics

37 yrs of Industrial Experience
02 yrs of Academic Experience


John

Mrs. Shital D.Pande

HOD

M. Pharm

Pharmaceutics

14 yrs of Experience


John

Mr. Pankaj V. Vyavhare

Assistant Professor

M. Pharm

Pharmaceutical Chemistry

13 yrs of Experience


John

Mrs. Palavi G. Deshpande

Assistant Professor

M. Pharm

Quality Analysis

4 yrs of Experience


John

Miss. Varsha G. Dhengale

Assistant Professor

M. Pharm

Quality Assurance

2.5 yrs of Experience


John

Mrs. Poonam M. Yadav

Assistant Professor

M. Pharm

Pharmacology

4.5 yrs of Experience


John

Mrs. Jyoti M. Tidke

Assistant Professor

M. Pharm

Quality Assurance

4.5 yrs of ExperienceJohn

Miss. Vidya R. Kale

Assistant Professor

M. Pharm

Pharmaceutics

2 yrs (Industry)John

Mrs. Madhu S. Shewale

Assistant Professor

M. Pharm

Quality AssuranceJohn

Mrs. Harshada Shinde

Assistant Professor

M. Pharm

Quality AssuranceJohn

Mrs. Supriya S. Khandre

Assistant Professor

M. Pharm

Quality Assurance

3 yearsJohn

Mrs. Sonali S. Nikam

Assistant Professor

M. Pharm

Quality Assurance

3 years(Industrial Area)John

Mrs. Rupali D. Shinde

Assistant Professor

M. Pharm

Pharmacognosy

3 yearsJohn

Mrs. Dipika R. Pakhare

Assistant Professor

M. Pharm

Quality Assurance

2.6 years (Industrial)John

Mrs.Tejaswini A. Dhawale

Assistant Professor

M. Pharm

Pharmaceutics

3.8 Year (Industrial)


John

Mrs. Shital N. Gunjalkar

Assistant Professor

M. Pharm

Quality Analysis

4 Years Experience


John

Mrs. Sonal S. Kamble

Assistant Professor

M. Pharm

Pharmaceutics

3 Years Experience


John

Mrs. Priyanka S. Magar

Senior Lecturer

B. Pharm, MBA

Pharmacy

2 years Experience


John

Pratiksha Kulkarni

Assistant Professor

MSc.

Microbiology

1 year of Experience


John

Aarti Popalghat

Assistant Professor

B. Pharm.

Drug’s & Pharmaceuticals

8 months of Experience


John

Neha Tondgire

Assistant Professor

M. Pharm

Pharmacology

5 months of Experience


John

Ms. Nikita D. Tambe

Assistant Professor

M. Pharm

Quality Analysis

3 Months


John

Ms. Rutuja U. Shelke

Assistant Professor

MSc.

Biotechnology

3 month of Experience


John

Mrs. Ashwini P. Jadhav

Lecturer

M. Pharm.

Pharmcology

1 month of Experience


John

Mr. Abhay P. Kshirsagar

Lab technician

M. Sc

Biochemistry

33 Years (Industrial)John

Mr. Sopan D. Ghavate

Lab technician

Bcs

3Years (Industrial)


John

Dipali Pawar

Lab technician

M. Sc

Biotechnology

10 MonthsJohn

Nilima Sathe

Lab technician

M. Sc

Microbiology

6 MonthsJohn

Renuka Dharmadhikari

Lab. Technician

B. Sc DMLT

DMLT

02 yrs of Experience


John

Mayuri Gawande

Lecturer

M. Pharm

Pharmaceutics

1 Year


John

Poonam Walekar

Lecturer

M. Pharm

Pharmaceutical Chemistry

1 Year


John

Saloni Desai

Lecturer

B. Pharm

-

Freshers


John

Rani Nandre

Lecturer

B. Pharm

-

1 Year


John

Mansi Patil

Lab - Technician

M. Sc

Environmental Science

02 Months of Experience


John

Miss. Prajakta D. Zoal

Lab. Technician

B.Sc

-

8 months


John

Munjabhau Halge

Store-Keepar

BA

Phycology

15 Year


John

Komal Lahugale

Accountant

MBA ( FIN )

Finance

4 Year


John

Sonali Sadavarte

Clerk Cum Cashier

M. Com

-

9 Year


John

Sushil Jogdand

Clerk Cum Comp. Operator

M. Com

-

7 Year


John

Mr. Ankush Kakde

Peon

-

-

5 years


John

Mrs. Gangubai Kshirsagar

Housekeeping

-

-

5 years


John

Mrs. Kausalya
Mane

Housekeeping

-

-

5 years


John

Mandabai Dhole

Housekeeping

-

-

-


John

Alka Hajband

House Made

-

-

-


John

Rekha Waghmare

House - Made

-

-

-


John

Megha Bhalekar

House Made

-

-

-


John

Vishnu Chavan

Security

-

-

-


John

Sanjay Targe

Gardiner

-

-

-


Baliram Chaudhari

Baliram Chaudhari

Security

-

-

-


John

Mr. Dadasaheb N. Ausalkar

Peon

-

-

-